HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng

Cập nhật server Đấu Trường

19-09-2017

Cập nhật server Đấu Trường - 1

Server đấu trường sẽ chính thức kết thúc đua top và đóng server vào lúc 11h00 ngày 20/9. Các Đại Hiệp chú ý và cải thiện thứ hạng của mình để nhận phần quà hấp dẫn.Cập nhật BXH hiện tại của server đấu trương

Cập nhật server Đấu Trường - 2BXH cấp độ:
Top 1: 24h Ma Đạo Tử
Top 2: ShinPo
Top 3: kiếm khách

Cập nhật server Đấu Trường - 3

Cập nhật server Đấu Trường - 4 BXH lực chiến
Top 1: 24h Ma Đạo Tử
Top 2: Sườn Bé Bỏng
Top 3: ankhang1

Cập nhật server Đấu Trường - 5
Cập nhật server Đấu Trường - 6 BXh lực chiến bang
Bang top 1 là Hà Thiên Lộn
Bang Top 2 là Bang 24h

Cập nhật server Đấu Trường - 7
Tiểu Tà, phóng viên thường trụ tái server Đấu Trường Cập nhật server Đấu Trường - 8:-p