HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng

CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO MỪNG TUẦN MỚI ngày 31/7

31-07-2017

CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO MỪNG TUẦN MỚI

- Nạp Đúng Mốc
- Đập Trứng
- Long Môn Phá
--------------------------------------------------------------
* Nạp Đúng Mốc
 
Thời Gian : 31/7 - 1/8
Phạm Vi : s1 - s95
 
Nội Dung :
500 knb: 500 phù quét + phù chiêu tài x20 + 1000 KNB
1000 KNB: 1000 KNB + Lệnh Hồ Xung x100 + Đá tinh luyện x50
2500 KNB: 2500 KNB + Tảo Địa Tăng x100 + Đá tẩy trang bị x2
5000 KNB: 5000 KNB + Đột Phá Đan thuyết x20 + Hoàng Dược Sư x100
10000 KNB: 10000 KNB + Đá Nội Lực 11 x1 + Lâm Triều Anh x205
--------------------------------------------------------------
Đập Trứng
 
Thời Gian : 31/7 - 5/8
Phạm vi : s1 - s95
 
Nội dung : Cùng tham gia sự kiện Đập Trứng để thu về những phần quà có giá trị và có mặt trong BXH để nhận những phần quà có giá trị cao hơn
 
Top 1: Rương Ngọc 10 x1,Đá Luyện Cam x10 + Thuyết Luyện Đan x5
6000 Điểm:Đá Luyện Cam x10, Đá Trúng 10 x1, Thuyết Luyện Đan x10
Top 2: Đá Luyện Cam x7,Rương Ngọc 9x2 + Thuyết Luyện Đan x5
6000 Điểm:Đá Luyện Cam x10, Đá Trúng 10 x1, Thuyết Luyện Đan x10
Top 3: Rương Ngọc 9 x1,Đá Luyện Cam x5 + Thuyết Luyện Đan x5
6000 Điểm:Đá Luyện Cam x10, Đá Trúng 10 x1, Thuyết Luyện Đan x10
Top 4- 10: Câu Ngọc Phàm x 50,Đá Luyện Cam x5
--------------------------------------------------------------
Long Môn Phá
 
Thời Gian : 31/7 - 5/8
Phạm vi : s1 - s95
 
Nội dung : Cùng tham gia sự kiện Đập Trứng để thu về những phần quà có giá trị