HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng

Chuỗi Sự Kiện Cuối Tuần Ngày 4/8

03-08-2017

CHUỖI SỰ KIỆN CUỐI TUẦN

Tích Lũy Nạp
Nạp Đúng Mốc
Đổi Đồ
--------------------------------------------------------------
* Tích Lũy Nạp

Thời Gian : 4/8 - 7/8
Phạm Vi : s1 - s97

- Nội Dung : 
1000KNB: Nữ Nhi Hồng x1,Rương Ngọc 6 Tự Chọn x1,Câu Ngọc Phàm x40
2500KNB: Rương ngọc 7 tự chọn x1,Đá Luyện Cam x3,Lệnh Quét x100
5000KNB: Phù Đột Phá Thần x30,Đá Luyện Cam x5, phù nâng cấp tốt x10
10000KNB Đột Phá Thuyết x210,Đá Thủ  10 x1,Đá HP  10 x1
25000KNB: Mảnh Trân bản x800,Võ Lực 11 x1,Nội Lực 11 x1
50000KNB: Vương Trùng Dương x 820 + Lâm Triều Anh x820 + Nội Lực 12 x1
--------------------------------------------------------------
* Nạp Đúng Mốc

Thời Gian : 4/8 - 7/8
Phạm Vi : s1 - s97

Nội dung : 
250: 1000 knb + lệnh vượt ải vàng x10
500 KNB : 1500 KNB + Lệnh Quét x 500
1000 KNB:1000 KNB + Đá tinh luyện x50 + nữ nhi hồng x1
2500 KNB:mảnh Trân bản x150 + Câu ngọc phàm x100
5000 KNB:Thuyết Luyện Đan x5 + Đá Luyện Cam x5
10000 KNB:Võ Lực 11 x1 + Nội Lực 11 + câu ngọc tinh 100
--------------------------------------------------------------
* Đổi Đồ

Thời Gian : 4/8 - 6/8
Phạm vi : s1 - s97

Nội dung : Cùng tham gia sự kiện Đổi Đồ mang những đồ cũ để thu về những phần quà có giá trị