HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng

CHUỖI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT

10-08-2017

CHUỖI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT

 
Nạp Đúng Mốc
Nạp Liên Tiếp
Long Môn Phá
Tầm Bảo
Đăng Nhập 7 ngày
 
Nạp Đúng Mốc
 
Thời gian : 10/8 - 11/8
Phạm vi : s1 - s98
Nội dung :
100 KNB : 500 KNB
250 KNB : 750knb
500 KNB: Lệnh Quét x500 + Phù Chiêu Tài x20 + 1000 KNB
1000 KNB: Lệnh Hồ Xung x100 + Đá Tinh Luyện x50 + 1000 KNB
2500 KNB: Tảo Địa Tăng x100 + Đá Tẩy Luyện Trang Bị x2 + 2500 KNB
5000 KNB: Thuyết Luyện Đan x5 + Câu Ngọc Phàm x50 + 5000 KNB
10000 KNB: 10000 KNB + Đá Nội Lực x11 + Lâm Triều Anh x205
------------------------------------------------------
Nạp Liên Tiếp
 
Thời gian : 10/8 - 16/8
Phạm vi : s1 - s98
Nội dung :
Ngày 1: Câu Ngọc Phàm x5, Tu La Đan Sơ x15
Ngày 2: Đá Tinh Luyện x20, Lệnh Vượt Ải đồng x15
Ngày 3: Phù nâng cấp Tốt x5, Lệnh Quét x50
Ngày 4: Đột Phá Đan Thuyết x10,Tu La Đan trung x15
Ngày 5:,Chìa Vàng x5, Phù Nâng Cấp tốt x10
Ngày 6: Đá Luyện Cam x1 + Đá Tẩy TB x2
Ngày 7: Nữ Nhi Hồng x1 + Xu Vàng x1
Khi nạp liên tiếp 7 ngày và tích lũy nạp 10000KNB nhận ngay
Đá Luyện Cam x5,Rương Ngọc 10 x1, Thuyết Luyện Đan x5
------------------------------------------------------
Long Môn Phá
 
Thời gian : 10/8 - 13/8
Phạm vi : s1 - s98
Nội Dung : Tham gia ngay Long Môn Phá nhận muôn vàn phần quà giá trị
------------------------------------------------------
Tầm Bảo
 
Thời gian : 10/8 - 14/8
Phạm vi : s1 - s98
Nội dung : Tham gia Tầm Bảo nhận ngay quà khủng và lọt vào top nhận thêm quà khủng.
 
Top 1: Rương Ngọc 10 x1,Đá Luyện Cam x10 + Thuyết Luyện Đan x5
6000 Điểm:Đá Luyện Cam x10, Hồn Hoàng Dược Sư x100 + Thuyết Luyện Đan x10
Top 2: Đá Luyện Cam x7,Rương Ngọc 9x2 + Thuyết Luyện Đan x5
6000 Điểm:Đá Luyện Cam x10, Hồn Hoàng Dược Sư x100 + Thuyết Luyện Đan x10Top 3: Rương Ngọc 9x1,Đá Luyện Cam x5 + Thuyết Luyện Đan x5
6000 Điểm:Đá Luyện Cam x10, Hồn Hoàng Dược Sư x100 + Thuyết Luyện Đan x10
Top 4- 10: Câu Ngọc Phàm x 50,Đá Luyện Cam x5
------------------------------------------------------
Đăng Nhập 7 ngày
 
Thời gian : 10/8 - 16/8
Phạm vi : s1 - s99
Nội dung :
Ngày 1: Đông Phương Bất Bại x50 + Rương Vũ Khí Thần x1
Ngày 2: Đông Phương Bất Bại x50 + Rương Giáp Thần x1
Ngày 3: Đông Phương Bất Bại x50 + Rương Đai Thần x1
Ngày 4: Đông Phương Bất Bại x50 + Rương Nhẫn Thần x1
Ngày 5: Đông Phương Bất Bại x50 + Rương hài Thần x1
Ngày 6: Đông Phương Bất Bại x50 + Nữ Nhi Hồng x1
Ngày 7: Đông Phương Bất Bại x100 + Hoán Đan x1