HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng

Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt Mừng Update 10.1

26-12-2017

Đông Tà Tây Độc - Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt 

Tiểu Tà xin gửi tới các Đại Hiệp chuỗi sự kiện đặc biệt mừng phiên bản mới.

1. Đăng Nhập Nhận Quà
Đăng nhập ingame để nhận quà từ Tiểu Tà.

2. Đăng nhập app SohaCare Nhận Quà

Các Đại Hiệp đăng nhập app SohaCare vào phần thông báo để nhận quà update.

Hạn sử dụng code đến ngày 5/1.

3. Nạp Đúng Mốc

Trong thời gian: 26/12 - 27/12 
Nạp đúng mốc để nhận quà, số lần sự kiện sẽ reset sau 24h

Nạp 500 KNB: Xá Lợi x20,Đá Phụ Ma phàmx5,Chìa Vàng x5
Nạp 1000 KNB: Đá Phụ Ma phàmx10,Xá Lợi x50,Thẻ Chân Bản x2
Nạp 2500 KNB: Tam Diệp Thảo x50,Xá Lợi x50,lì xì 1k x1
Nạp 5000 KNB: Rương Ngọc 9 x2,Tứ Linh Thảo x50,lì xì 5k x1
Nạp 10000 KNB: Đá Bạo 9 x1,Hoàng Dược Sư x410,Thẻ Chân Bản x5
Nạp 25000 KNB: Quách Tương x820,Đột Phá Đan thần x105

Chúc các Đại Hiệp Noel vui vẻ!!!