HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng

Chuỗi Sự Kiện Tuần Mới

26-07-2017

Chuỗi Sự Kiện Tuần Mới 

Thiên Cơ Luân
Ưu Đãi KNB
Tích Lũy Nạp
Đổi Đồ
Tầm Bảo

- Thiên Cơ Luân :

Thời gian : 26/7 - 30/7
Phạm vi : s1 - s95

- Nội dung 

Top 1: Rương Ngọc 10 x1,Đá Luyện Cam x10

6000 Điểm:Đá Luyện Cam x10, Võ lực 11 x1, lệnh vượt ải vàng x300

Top 2: Đá Luyện Cam x7,Rương Ngọc 9x2 
6000 Điểm:Đá Luyện Cam x10, Võ lực 11 x1, lệnh vượt ải vàng x300
Top 3: Rương Ngọc 8*3,Đá Luyện Cam x5 
6000 Điểm:Đá Luyện Cam x10, Võ lực 11 x1, lệnh vượt ải vàng x300
Top 4- 10: Câu Ngọc Phàm x 50,Đá Luyện Cam x5

------------------------------

* Ưu Đãi KNB

Thời gian : 26/7 - 27/7
Phạm vi : s1 - s95

- Nội dung : 
250 KNB : 750KNB ( Tối đa tích lũy 5 lần )
500 KNB : 1000 KNB ( Tối đa tích lũy 5 lần )
1000 KNB : 1500 KNB ( Tối đa tích lũy 3 lần )
2500 KNB : 2500 KNB ( Tối đa tích lũy 3 lần )
5000 KNB : 5000 KNB ( Tối đa tích lũy 3 lần )
10000 KNB : 10000 KNB ( Tối đa tích lũy 2 lần )

------------------------------

* Tích Lũy Nạp :

Thời gian : 26/7 - 28/7
Phạm vi : s1 - s95

-  Nội dung : 
1000KNB: Nữ Nhi Hồng x1,Rương Ngọc 6 Tự Chọn x1,Câu Ngọc Phàm x40
2500KNB: Rương ngọc 7 tự chọn x1,Đá Luyện Cam x3,Lệnh Quét x100
5000KNB: Phù Đột Phá Thần x30,Đá Luyện Cam x5, Phù nâng cấp - tốt x10
10000KNB Đột Phá Thuyết x210,Nội Lực 9 x1,Võ Lực 9 x1
25000KNB:manh trân bản x800,Đá Thủ 10 x1,Đá HP 10 x1
50000KNB: Lệnh Ải Vàng x1000, Nội Lực 11, Võ Lực 11

------------------------------

* Đổi Đồ

Thời gian : 26/7 - 28/7
Phạm vi : s1 - s95

- Nội dung : Cùng tham gia vào sự kiện đổi đồ để mang những vật phẩm cũ đổi mới và to hơn.

------------------------------

* Tầm Bảo :

Thời gian : 26/7 - 30/7
Phạm vi : s1 - s95

- Nội dung : 
Top 1: Rương Ngọc 10 x1,Đá Luyện Cam x10 + Thuyết Luyện Đan x5
6000 Điểm:Đá Luyện Cam x10, Đá trúng 10 x1 + Thuyết Luyện Đan x10
Top 2: Đá Luyện Cam x7,Rương Ngọc 9x2 + Thuyết Luyện Đan x5
6000 Điểm:Đá Luyện Cam x10, Đá trúng 10 x1 + Thuyết Luyện Đan x10
Top 3: Rương Ngọc 9*1,Đá Luyện Cam x5 + Thuyết Luyện Đan x5
6000 Điểm:Đá Luyện Cam x10, Đá trúng 10 x1 + Thuyết Luyện Đan x10
Top 4- 10: Câu Ngọc Phàm x 50,Đá Luyện Cam x5