HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng

Sự Kiện Vinh Danh Cao Thủ

16-03-2018

Đông Tà Tây Độc - Vương Giả Tranh Bá
Vinh Danh Cao Thủ

Sự Kiện Vinh Danh Cao Thủ - 1

 


Chuẩn bị cho phiên bản mới của Đông Tà Tây Độc, Tiểu Tà xin gửi tới các Đại Hiệp sự kiện Vinh Danh Cao Thủ như sau:

1. Vinh Danh Võ Lâm Đại Hội Liên Server

Thời gian áp dụng: Từ tháng 3 năm 2018

Khi server nào có Võ Lâm Minh Chủ( Top 1 Võ Lâm Đại Hội Liên server) Server đó sẽ nhận được: Đơn Ty Thảo x50 + Song Nhị Thảo x25. 
Không chỉ có thế, server đó sẽ nhận được shop giảm giá 30% 3 vật phẩm trong tuần tiếp theo do chính vị Võ Lâm Minh Chủ yêu cầu( Số lượng quyết định do Tiểu Tà) shop sẽ reset theo ngày.

2. Vinh Danh Vương Giả Tranh Bá

Top 1: Rương Ngọc 10 x4 + Thần Luyện Đan x15
Top 2: Rương Ngọc 10 x2 + Thần Luyện Đan x10
Top 3: Rương Ngọc 10 x1 + Thần Luyện Đan x5

Không những thế server có:
- Top 1 thì server đó sẽ nhận được: Song Nhị Thảo x30 + Tam Diệp Thảo x15. 
- Top 2 thì server đó sẽ nhận được: Đơn Ty Thảo x30 + Song Nhị Thảo x 15
- Top 3 thì server đó sẽ nhận được: Đơn Ty Thảo x20 + Song Nhị Thảo x5