HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng

Chính Thức Ra Mắt Phiên Bản Tết - Đông Tà Tây Độc 10.0

09-02-2018

Đông Tà Tây Độc - Chúc Mừng Năm Mới

Chính Thức Ra Mắt Phiên Bản Tết - Đông Tà Tây Độc 10.0 - 1
 

Nội dung phiên bản mới:
1. Giao diện Tết - Đông Tà Tây Độc
2. Ra mắt tướng mới: Thái Giám Tiền Triều
3. Thay đổi tướng cầu nguyện: Tảo Địa Tăng, Lâm Triều Anh, Chu Bá Thông, Mộ Dung Phục, Đạt Ma
4. Mở thêm ải Xung Trận