HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng

Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt Từ 2/2 - 5/2

03-02-2017

Đông Tà Tây Độc Mobile - Game Thẻ Tướng Đậm Chất Kim Dung

Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt Từ 2/2 - 5/2  - Nhận CodeVip : eh719548lw

Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt Từ 2/2 - 5/2 - 11.Ưu Đãi Nạp
2.Đập Trứng
3.BXH Đập Trứng

4. Shop Giờ Vàng


==========================
Ưu Đãi Nạp : 
- Thời gian : 10h00 ngày 2/2 - 23h50 ngày 5/2
- Sever Áp Dung : s1 - s15
- Nội dung : 
50k: 250knb 
100k: 500knb 
200k: 800knb 
500k : 2000 knb 
1tr : Rương ngọc lv6*1 + Tử Tinh*10 
2tr : Rương ngọc lv6*2 + Rương bí kíp võ nghệ 8*5

Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt Từ 2/2 - 5/2 - 2==========================
Đập Trứng : 
- Thời gian : 10h00 ngày 2/2 - 23h50 ngày 5/2
- Sever Áp Dung : s1 - s15
- Nội dung : khi tham gia đập trứng có cơ hội nhận : Tiêu Viễn Sơn , Mộ Dung Bác, Hư Trúc, Đinh Xuân Thu, đồ tím, đồ thần, rương vàng, chìa vàng....


Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt Từ 2/2 - 5/2 - 3

Đập trứng bạc

Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt Từ 2/2 - 5/2 - 4

Đập trứng vàng


=========================
BXH Đập Trứng
- Thời gian : 10h00 ngày 2/2 - 23h50 ngày 5/2
- Sever Áp Dung : s1 - s15
- Nội dung : Khi Đập Trứng các Đại Hiệp sẽ nhận được điểm thưởng điểm càng cao vị trí Hạng càng lớn - phần thưởng càng to.
Top 1: 1000 knb + 1 rương thủ thần ngẫu nhiên
Top 2: 500 knb + 1 hài thần ngẫu nhiên
Top 3: 300 knb + 1 rương đai thần ngẫu nhiên
Top 4 – 10: 100 knb + 1 rương Vũ khí tím ngẫu nhiên

Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt Từ 2/2 - 5/2 - 5


========================
Shop Giờ Vàng : 
- Thời gian : 10h00 ngày 2/2 - 23h50 ngày 5/2
- Sever Áp Dung : s1 - s15
- Nội dung : Tham gia giờ vàng có thể mua được hồn Kiều Phong, Lý Thu Thủy và các đồ kích duyên của các tướng Truyền Thuyết.

Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt Từ 2/2 - 5/2 - 6

Shop Giờ Vàng