HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng

Chuỗi Sự Kiện Đầu Tuần ngày 5/6

05-06-2017

Hoàng Kim Tái Khởi - Đông Tà Tây Độc 7.0

Chuỗi Sự Kiện Đầu Tuần 

Chuỗi Sự Kiện Đầu Tuần ngày 5/6 - 1

Tầm Bảo

Thời gian : 5/6 - 7/6

 Phạm vi : s1 - s81

- Tham Gia sự kiện Tầm Bảo để nhận những phần quà có giá trị.

- Khi tham gia lọt vào trong top sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng như sau

Top 1: Rương Ngọc 10 x1,Đá Luyện Cam x3 + Câu Ngọc phàn x50 ( Thưởng thêm khi đạt 3000 điểm : Câu ngọc - tinh x100 + Đá võ lực 9x1 + Đá nội lực 9x1 )
Top 2: Đá Luyện Cam x2,Rương Ngọc 9 x1 + Câu Ngọc phàn x50 ( Thưởng thêm khi đạt 3000 điểm : Câu ngọc - tinh x100 + Đá võ lực 9x1 + Đá nội lực 9x1 )
Top 3: Rương Ngọc 8*1,Đá Luyện Cam x2 + Câu Ngọc phàn x50 ( Thưởng thêm khi đạt 3000 điểm : Câu ngọc - tinh x100 + Đá võ lực 9x1 + Đá nội lực 9x1 )
Top 4- 10: Câu Ngọc Phàm x 50,Phù Đột Phá Cực x10

--------------------------------------------------------
 Tích Lũy Nạp

 Thời gian : 5/6 - 7/6

 Phạm vi : s1 - s81

- Tích lũy nạp đạt đến các mốc để nhận phần quà tương ứng
1.000 KNB : Nữ nhi hồng x1 + Rương ngọc lv6x1
2.500KNB: Đá Luyện Cam x1 + Rương ngọc 7 x1 
5.000KNB: Phù Đột Phá Thần x 30 + Đá Tẩy TB x3 + Đá Luyện Cam x3
10.000KNB : Ngọc Né 6 x2 + Ỷ Thiên Bản 5 x1 + Phù Đột Phá Thần x30
25.000KNB: Bạo 7 x2+ Mảnh Trân Bản x800 + Đan đột phá thuyết*50
50.000KNB: Ngọc Trúng 8 x2 + Đá Luyện Cam x30 + Câu Ngọc Tinh*100