HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng

Đông Tà Tây Độc - Nội Dung Update

26-07-2018

Đông Tà Tây Độc - Anh Hùng Luận Kiếm

Nội Dung Update Bản Mới

Tiểu Tà xin gửi các Đại Hiệp một số tính năng sẽ update trong bản tiếp theo:

1. Tướng Mới: thông tin sau
2. Thiên mệnh: Hệ thống Thiên Mệnh + Tế Lễ
3. Hệ thống cấp sao quần hiệp
4. Pet mới: Rắn
5. Mở rộng thuần hóa pet lên 150