HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng

Đông Tà Tây Độc - Nội Dung Update Tháng 7

03-07-2018

Đông Tà Tây Độc - Anh Hùng Luận Kiếm

Nội Dung Update Tháng 7

Tiểu Tà xin gửi các Đại Hiệp một số tính năng sẽ update trong bản tháng 7/2018:

 

1. Tướng mới: Sẽ thông tin sau
2. Đan Phòng bang: nâng nguyên liệu cấp thấp lên cấp cao
3. Mở rộng quần hiệp truyện ký
4. Mở rộng đúc lại trang bị lên Lv100
5. Luyện tâm pháp: Mở tính năng đúc lại tâm pháp
6. Thiên thư mới: Thêm mới võ mục thiên thư
7. Fix lỗi hiển thị thuần hóa PET