HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng

Đông Tà Tây Độc Update Tháng 6

01-06-2018

Đông Tà Tây Độc - Anh Hùng Luận Kiếm

Nội Dung Update Tháng 6

Tiểu Tà xin gửi các Đại Hiệp một số tính năng sẽ update trong bản tháng 6/2018:

1. Ra mắt tướng thần mới: thông tin sau
2. Mở rộng vô lượng sơn, tầng vô lượng sơn (hiện cao nhất là 300 tầng), tăng thưởng vượt ải, tối ưu hóa thưởng ải
3.Tăng phẩm tướng: Hoàng Dung, Dương Đỉnh Thiên
4.Cầu nguyện tướng đỏ: Thêm cầu nguyện tướng đỏ
5.Điều chỉnh Chân Bảo Các: Thêm sản sinh hồn tướng đỏ 
6.Tâm pháp: Mở ngưng luyện và khảm
7.Tối ưu hóa giảm độ khó vô lượng sơn ác mộng