HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng

Lôi Đài Vương Giả – Anh Hùng Tranh Bá

23-11-2017

ĐÔNG TÀ TÂY ĐỘC - Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ 10.0
Lôi Đài Vương Giả – Anh Hùng Tranh Bá

Lôi Đài Vương Giả – Anh Hùng Tranh Bá - 1

Nội Dung tính năng có trong BigUpdate:
1. Tướng mới: Phong Thanh Dương, Đạt Ma
2. mở tính nâng nâng từ cam lên đỏ:Vương Trùng Dương, Hư Trúc
3. Thêm luyện thiên thư, nguyên liệu dùng để nghiên cứu thiên thư
4. Mở pvp mới-lôi đài vương giả liên server
5. Cập nhật một số trang bị cấp cao mới.
6. Mở thêm 3 quyền lợi ưu đãi mới.
 

----------------------------------------------------
ĐÔNG TÀ TÂY ĐỘC - Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ 10.0
SohaGame độc quyền phát hành tại Việt Nam
SohaGame - Cộng đồng game mobile đông vui nhất Việt Nam_
https://sohagame.vn/