HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng

Nội Dung Update Bản Mới

28-08-2018

Đông Tà Tây Độc - Bích Huyết Kiếm

Nội Dung Update Bản Mới

Tiểu Tà xin gửi các Đại Hiệp một số tính năng sẽ update trong bản tiếp theo:
1. Tướng mới: Thông tin chi tiết sau
2. Tính năng thuần hóa pet mới
3. Trận pháp mới

4. Boss phục ma lục mới: Mộ Dung Phục và Âu Dương Phong
5. Tính năng đổi thiên thư.

6. Mở thêm giới hạn cấp độ