HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng

Sự Kiện Đặc Biệt 29/5

29-05-2017

Tuyệt Tình Cổ Mộ - Đông Tà Tây Độc 6.0

 Chuỗi Sự Kiện Đầu Tuần 

Sự Kiện Đặc Biệt 29/5 - 1

 

Tuần vừa qua với sự cố kỹ thuật dẫn đến tính năng Võ Lâm Đại Hội Liên Server không được như mong muốn. Nay Tiểu Tà xin gửi tới các Đại Hiệp chuỗi sự kiện đặc biệt thay lời xin lỗi.

Tầm Bảo

Thời gian: 29/5 - 30/5

Phạm vi: tất cả các server

Top 1: Đá Luyện Cam x3,Rương Ngọc 10 x1

Đạt 3k điểm: Câu Ngọc Tinh x100, Võ Lực 9 x1, Nội Lực 9 x1

Top 2: Đá Luyện Cam x2,Rương Ngọc 9 x1

Đạt 3k điểm: Câu Ngọc Tinh x100, Võ Lực 9 x1, Nội Lực 9 x1

Top 3: Đá Luyện Cam x1,Rương Ngọc 9 x1

Đạt 3k điểm: Câu Ngọc Tinh x100, Võ Lực 9 x1, Nội Lực 9 x1

Top 4- 10: Đá Luyện Cam x1,Rương ngọc 7 tự chọn x1

---------------------------------------------------

Ưu Đãi KNB

Thời gian: 29/5

Phạm vi : s1 -s78

Trong thời gian sự kiện, nạp đúng mốc để nhận quà

250 KNB : 250KNB + Đá Tinh Luyện x20

500 KNB : 500 KNB + Hoán Đan x1

1000 KNB: 1000 KNB + Đá Luyện Cam x1

2500 KNB: 2500 KNB + Lý Thu Thủy x200

5000 KNB: 5000 KNB + Vô Nhai Tử x200

10000 KNB: 10000 KNB + Rương Ngọc 9 + Trân bản x200