HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng

Update Đông Tà Tây Độc 10.1

25-12-2017

Đông Tà Tây Độc - Ỷ Thiên Đồ Long Ký

 

Chính Thức Ra Mắt Phiên Bản Mới:
1.Tướng mới: Quách Tương, Tiêu Dao Tử
2.Thiên thư: Thêm tính năng lỗ ngọc thiên thư
3. Giao diện mùa giáng sinh
4.Trang bị: Mở nâng bậc
5. Ra mắt bộ trang bị kỷ niệm