HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng

Yêu Cầu Cập Nhật Thông Tin Tài Khoản

14-09-2018

Gửi các Đại Hiệp,

Theo việc yêu cầu của nhà nước về việc đổi đầu số điện thoại 11 số xuống 10 số từ ngày 15/9/2018. Để các Đại Hiệp tránh khỏi việc bị mất tài khoản sau này.

1. BQT khuyến cáo các Đại Hiệp đang dùng Tài Khoản là số điện thoại để login vào game mà chưa tạo mật khẩu - vẫn sử dụng mã OTP, thì cần phải tạo mật khẩu để login. Nếu không thực hiện việc tạo mật khẩu để login sau này mất tài khoản BQT không chịu trách nghiệm.

Các bước đăng ký tạo mật khẩu login

Bước 1: Truy cập taikhoan.sohagame.vn
Bước 2: Ấn quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn

2. Các tài khoản cần đổi lại số điện thoại bảo vệ tài khoản để tránh tranh chấp tài khoản sau này.

Bước 1: Truy cập taikhoan.sohagame.vn
Bước 2: Đăng nhập tài khoản hiện tại.
Bước 3: Kích vào Bảo vệ tài khoản
Bước 3: Cập nhật lại số điện thoại tài khoản.
Nên thực hiện việc cập nhật lại số điện thoại bảo vệ tài khoản từ ngày 15/9/2018