HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng
TRANG CHỦ >> Tính năng
tinh-nang-kham-trang-bi

[Tính năng] Khảm Trang Bị

01/01

tinh-nang-kham-trang-bi

tinh-nang-luyen-trang-bi

[Tính năng] Luyện Trang Bị

01/01

tinh-nang-luyen-trang-bi

tinh-nang-trang-bi-nang-sao

[Tính năng] Trang Bị - Nâng Sao

01/01

tinh-nang-trang-bi-nang-sao

trang-bi

[Tính Năng] - Trang Bị

14/12

Trang bị trong Đông Tà Tây Độc

ma-kha-nhai

[Tính Năng] - Ma Kha Nhai

14/12

Tính Năng Ma Kha Nhai game Đông Tà Tây Độc

nhan-mon

[Tính năng] - Nhạn Môn

14/12

Tính Năng Nhạn Môn trong Đông Tà Tây Độc

vo-luong-son

[Tính năng] - Vô Lượng Sơn

13/12

Vô Lượng Sơn nơi các Đại Hiệp thử tài bày trận

quan-hao-pho

[Tính năng] - Quần Hào Phổ

13/12

Nơi mà các Đại Hiệp có thể vinh danh thiên hạ.

phuc-ma-luc

[Tính năng] - Phục Ma Lục

12/12

Tính Năng Phục Ma Lục

he-thong-bang

[Tính năng] HỆ THỐNG BANG HỘI

27/10

Tính năng bang hội trong Đông Tà Tây Độc là tính năng cộng đồng lớn nhất trong game, tôn vinh tình huynh đệ đoàn kết với nhiều hoạt động bang hội đặc sắc hấp dẫn.