HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng

[Tính Năng] - Trang Bị

14-12-2016

Khảm và Ghép Ngọc

ĐÔNG TÀ TÂY ĐỘC - GAME THẺ TƯỚNG ĐẬM CHẤT KIM DUNG

 

Trong Đông Tà Tây Độc một tướng có thể sử dụng 5 trang bị: Vũ Khí, Giáp, Đai, Nhẫn và Giày.


[Tính Năng] - Trang Bị - 1

- Không chỉ tăng thuộc tính cho nhân vật như thông thường mà trang bị còn kích hoạt duyên phận với từng tướng.

[Tính Năng] - Trang Bị - 2

Giao diện Trang Bị

- Các Đại Hiệp có thể Cường Hóa, Nâng Sao, Luyện, Khảm cho trang bị để tăng chỉ số của trang bị lên.

[Tính Năng] - Trang Bị - 3

Giao diên cường hóa trang bị

[Tính Năng] - Trang Bị - 4

Giao diện nâng sao trang bị

[Tính Năng] - Trang Bị - 5

Giao diện luyện trang bị

[Tính Năng] - Trang Bị - 6

Giao diện khảm trang bị

- Tất nhiên để có một viên ngọc cấp cao để khảm vào trang bị thì các Đại Hiệp cần ghép từ các ngọc cấp thấp.

[Tính Năng] - Trang Bị - 7

Giao diện ghép ngọc